[#] Sisällön pääryhmät --> Alkeisfunktiot --> Area-funktiot [ 1 2 3 ]
ESITIEDOT: [#] reaalifunktiot, [#] hyperbelifunktiot, [#] eksponenttifunktio, [#] logaritmifunktio
KATSO MYÖS: [#] arcus-funktiot
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Area-funktioiden määritelmät

Hyperbelisini on aidosti kasvava funktio R --> R. Sillä on tällöin käänteisfunktio R --> R. Tätä merkitään arsinh; luetaan yleensä latinan tapaan area sinus hyperbolicus. Siis:

y = arsinh x <====> x = sinh y.

Hyperbelikosini on aidosti kasvava bijektio vain, jos sen määrittelyaluetta sopivasti rajoitetaan: [0,  oo [ --> [1,  oo [. Tällöin sillä on käänteisfunktio area cosinus hyperbolicus arcosh : [1,  oo [ --> [0,  oo [,

y = arcosh x <====> x = cosh y.

Määrittelyalue voitaisiin yhtä hyvin rajoittaa funktion aidosti vähenevään osaan: ] -  oo , 0] --> [1,  oo [. Tätä vastaten saadaan myös käänteisfunktio, jota kutsutaan funktion sivuhaaraksi. Sen arvot ovat päähaara-arvojen vastalukuja: - arcosh x.

Hyperbelitangentti on aidosti kasvava bijektio R --> ] - 1, 1[, jolloin sillä on käänteisfunktio artanh :] - 1, 1[ --> R,

y = artanh x <====> x = tanh y.

Vastaavaan tapaan voidaan menetellä myös hyperbelikotangentin suhteen.

Nimitys area tarkoittaa erästä pinta-alaa; vrt. hyperbolisten ja trigonometristen funktioiden vertailuun. Tämän johdosta funktionnimien alkuosan tuleekin olla ar eikä arc, vaikka jälkimmäistäkin toisinaan näkee. Minkään kaaren (arcus) pituuteen ei funktioiden arvoja nimittäin voida luonnollisella tavalla liittää.

  [#] kasvava (funktio)
[#] kasvava (funktio)
[#] käänteisfunktio
[#] käänteisfunktio
[#] bijektio
[#] vähenevä (funktio)
[#] vähenevä (funktio)
[#] hyperbeli- ja trigonometriset funktiot

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12