[#] Sisällön pääryhmät --> Derivaatta --> Alkeisfunktioiden derivaatat [ 1 2 3 ]
ESITIEDOT: [#] derivaatta, [#] derivointisäännöt
KATSO MYÖS: [#] potenssi, [#] eksponenttifunktio, [#] logaritmifunktio, [#] trigonometriset funktiot, [#] arcus-funktiot, [#] hyperbelifunktiot, [#] area-funktiot, [#] integraalifunktio
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Derivaattojen johtamisesta: standardiraja-arvojen käyttö

Edellä olevien derivaattojen johtaminen perustuu derivaatan määritelmään erotusosamäärän raja-arvona, funktioiden standardiraja-arvoihin, osamäärän derivointisääntöön sekä käänteisfunktion derivoimissääntöön. Suoraan erotusosamäärän raja-arvona ja eräiden standardiraja-arvojen avulla saadaan eksponenttifunktion ja sinifunktion derivaatat:

limh-->0ex+h- ex
----------
  h = limh-->0ex eh - 1
------
  h = ex;
 
limh-->0sin(x + h) - sinx
-----------------
    h = limh-->0 cos (2x + h )
 -------
   2 sin(h/2)
---------
 h/2 = cos x.

Jälkimmäisessä on käytetty myös sopivaa trigonometrian kaavaa.

Potenssin derivoimiskaava yleisessä tapauksessa, so. eksponentin a ollessa mikä tahansa reaaliluku, saadaan helpoimmin eksponenttifunktion avulla:

d
---
dxxa = d
---
dxea ln x = ea ln x a
--
x = axa-1.

Jos a on kokonaisluku tai rationaaliluku, on muitakin tapoja kaavan johtamiseen.

Kosinifunktion derivaatta saadaan palautetuksi edellä johdettuun sinifunktion derivaattaan kirjoittamalla cos x = sin(p
2 + x). Hyperbelisinin ja hyperbelikosinin derivaatat voidaan laskea lausumalla funktiot eksponenttifunktion avulla.

Tangentin ja kotangentin sekä vastaavien hypebolisten funktioiden derivaatat lasketaan lausumalla funktiot sinin ja kosinin, vastaavasti hyperbelisinin ja hyperbelikosinin avulla ja käyttämällä osamäärän derivoimiskaavaa. Vaihtoehtoisten muotojen johtamisessa tarvitaan trigonometrian kaavaa 1 = cos2x + sin2x ja tämän hyperbolista vastinetta 1 = cosh2x - sinh2x.

  [#] derivaatta
[#] erotusosamäärä
[#] raja-arvo (funktion)
[#] raja-arvo (standardi-, funktion)
[#] derivaatta (osamäärän)
[#] derivaatta (käänteisfunktion)
[#] eksponenttifunktio
[#] sini
[#] trigonometria (johdannaiskaavat)
[#] potenssifunktio
[#] kosini
[#] trigonometrinen funktio (symmetria)
[#] hyperbelifunktio
[#] trigonometrinen funktio (yleinen määritelmä)
[#] trigonometria (peruskaavat)
[#] hyperbolinen kaava

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12