[#] Sisällön pääryhmät --> Lukujonon ja funktion raja-arvo --> Funktion raja-arvo [ 1 2 3 4 5 6 ]
ESITIEDOT: [#] reaalifunktiot
KATSO MYÖS: [#] lukujonon raja-arvo, [#] funktion jatkuvuus
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Esimerkki funktion raja-arvosta

Lauseke

f(x) = 1---cosx-
   x2

määrittelee reaalimuuttujan reaaliarvoisen funktion f, jonka lähtöjoukko muodostuu nollasta eroavista reaaliluvuista. Periaatteessa f(0) voidaan määritellä miten tahansa. Luontevaa kuitenkin on ensin tutkia, miten funktio f käyttäytyy, kun x on lähellä origoa.

Jos funktion arvot lähestyvät jotakin kiinteää arvoa, kun x lähestyy origoa, kyseistä arvoa sanotaan funktion raja-arvoksi origossa. Tällöin on myös luontevaa määritellä f(0) juuri täksi arvoksi (jolloin funktiosta f tulee jatkuva funktio).

Numeeriset kokeilut antavat seuraavat tulokset:

x = ±0.5, f(x) = 0.489669752;
  
x = ±0.05, f(x) = 0.499895842;
  
x = ±0.005, f(x) = 0.499998958;
  
x = ±0.0005, f(x) = 0.499999989.

Näyttäisi siis, että funktion raja-arvo origossa on = 1
2. (Numeerisissa kokeiluissa on tosin oltava varovainen, koska pyöristysvirheet voivat yllättäen aiheuttaa jopa täysin virheellisiä tuloksia.)

Esimerkin tapauksessa raja-arvo todellakin on = 1
2 ja merkitään

limx-->01---cosx-
   x2 = 1
2.

  [#] funktio
[#] funktio (reaali-)
[#] lähtöjoukko
[#] jatkuvuus
[#] pyöristysvirhe

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12