[#] Sisällön pääryhmät --> Lukujonon ja funktion raja-arvo --> Funktion raja-arvo [ 1 2 3 4 5 6 ]
ESITIEDOT: [#] reaalifunktiot
KATSO MYÖS: [#] lukujonon raja-arvo, [#] funktion jatkuvuus
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Esimerkkejä funktioiden raja-arvoista

Samantyyppinen tekniikka kuin lukujonojen raja-arvojen laskemisessa soveltuu usein myös funktioiden raja-arvoille. Raja-arvoista voi myös saada tietoa piirtämällä esimerkiksi laskimella tai tietokoneella funktioiden kuvaajia — pyöristysvirheiden aiheuttamia häiriöitä varoen.

1) Olkoon a > 0. Kun x --> a, saa seuraava lauseke muodon 0/0, jolloin sen raja-arvoa ei voida suoraan päätellä. Laventaminen sopivasti johtaa kuitenkin tulokseen:

 V~ --   V~ --
--x-----a-
  x - a =  V~ --   V~ --  V~ --   V~ --
(-x-----a)(--x-+---a)-
 (x - a)( V~ x-+  V~ a) = ---1------
 V~ x-+  V~ a ---> x-->a -1---
2 V~ a-.

Laskun viimeisessä vaiheessa on käytetty tietoa neliöjuurifunktion jatkuvuudesta. 2) Funktio f(x) = x sin(1/x) on määritelty, kun x/=0. Koska sinifunktion arvot ovat argumentista riippumatta itseisarvoltaan < 1, on ilmeisestikin

0 < |x sin(1/x)| = |x|| sin(1/x)| < |x|.

Jos nyt x --> 0, puristuu funktion arvo nollan ja nollaa lähestyvän lausekkeen |x| väliin, jolloin tulee olla limx-->0x sin(1/x) = 0. (Kuva alempana.)

3) Funktiolla f(x) = sin(1/x) ei ole raja-arvoa origossa eikä edes eri suuria oikean- ja vasemmanpuolisia raja-arvoja. Kuten oheinen kuva näyttää, funktio heilahtelee sitä tiheämmin arvojen -1 ja 1 välillä, mitä lähempänä origoa ollaan.

  [#] raja-arvo (lukujonon)
[#] kuvaaja
[#] pyöristysvirhe
[#] laventaminen
[#] neliöjuurifunktio
[#] jatkuvuus
[#] sini

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12