[#] Sisällön pääryhmät --> Lukujonon ja funktion raja-arvo --> Funktion raja-arvo [ 1 2 3 4 5 6 ]
ESITIEDOT: [#] reaalifunktiot
KATSO MYÖS: [#] lukujonon raja-arvo, [#] funktion jatkuvuus
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Funktioiden raja-arvon laskeminen

Funktioiden raja-arvojen ja lukujonojen raja-arvojen laskeminen on usein hyvin samantyyppistä. Pohjana ovat ’itsestään selvien’ (ts. määritelmän perusteella selvien) tulosten ohella summan, erotuksen, tulon ja osamäärän raja-arvoa koskevat lauseet ja tunnetut funktioiden ominaisuudet. Viimeksi mainittuja ovat mm. tiedot alkeisfunktioiden jatkuvuudesta ja edempänä mainitut standardiraja-arvot (jotka todistetaan suoraan määritelmään vedoten).

Samat varovaisuusvaatimukset ’itsestään selvyyksien’ osalta kuin lukujonojen raja-arvoja laskettaessa on tietenkin otettava huomioon.

Raja-arvon laskemisessa tarvitaan usein seuraavia kaavoja, joissa oletetaan, että funktioiden f ja g raja-arvot limx-->af(x) ja limx-->ag(x) ovat olemassa:

limx-->a(f(x) ± g(x)) = limx-->af(x) ± limx-->ag(x);
 
limx-->a(cf(x)) = c limx-->af(x) (c vakio);
 
limx-->a(f(x)g(x)) = limx-->af(x) .  limx-->ag(x);
 
limx-->af(x)
-----
g(x) = lim    f (x)
---x-->a------
limx -->a g(x).

Osamäärää koskevassa kaavassa tulee luonnollisesti nimittäjien olla /=0.

  [#] raja-arvo (lukujonon)
[#] alkeisfunktio
[#] jatkuvuus
[#] raja-arvo (standardi-, funktion)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12