[#] Sisällön pääryhmät --> Lukujonon ja funktion raja-arvo
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto

Lukujonot

 

[#] Lukujonon käsite
[#] Eksplisiittisesti ja rekursiivisesti määritellyt lukujonot
[#] Aritmeettinen ja geometrinen jono

Lukujonon raja-arvo

 

[#] Esimerkki lukujonon raja-arvosta
[#] Lukujonon raja-arvon määritelmä
[#] Lukujonon suppeneminen ja hajaantuminen; raja-arvo  oo
[#] Lukujonon raja-arvon laskeminen
[#] Esimerkkejä lukujonojen raja-arvoista
[#] Lukujonojen standardiraja-arvoja
[#] Alaraja-arvo ja yläraja-arvo

Sarjat

 

[#] Sarjan käsite ja suppeneminen
[#] Esimerkki 1 sarjoista
[#] Esimerkki 2 sarjoista
[#] Geometrinen sarja

Funktion raja-arvo

 

[#] Esimerkki funktion raja-arvosta
[#] Funktion raja-arvon määritelmä
[#] Toispuoliset raja-arvot; raja-arvo  oo ja raja-arvo
[#] Funktioiden raja-arvon laskeminen
[#] Esimerkkejä funktioiden raja-arvoista
[#] Funktioiden standardiraja-arvoja

Funktion jatkuvuus

 

[#] Jatkuvuuden määritelmä
[#] Esimerkkejä funktioiden epäjatkuvuuksista: hyppyepäjatkuvuus
[#] Lisäesimerkkejä funktioiden epäjatkuvuuksista

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12