[#] Sisällön pääryhmät --> Lukujonon ja funktion raja-arvo --> Lukujonon raja-arvo [ 1 2 3 4 5 6 7 ]
ESITIEDOT: [#] lukujonot
KATSO MYÖS: [#] funktion raja-arvo, [#] Neperin luku e
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Lukujonon raja-arvon määritelmä

Raja-arvon täsmällinen määrittely merkitsee edellä mainitun lähestymisen käsitteen täsmentämistä ja tekemistä riippumattomaksi siitä, miten nopeasti luvut raja-arvoa lähestyvät.

Vaatimuksena on, että asetetaanpa miten pieni etäisyyskynnys tahansa, luvut an tulevat tätä etäisyyttä lähemmäksi raja-arvoa a, kunhan vain jonossa edetään kyllin pitkälle.

Mitä pienempi etäisyyskynnys asetetaan, sitä pidemmälle jonossa yleensä on edettävä, mutta jokaista etäisyyskynnystä kohden löydetään jonosta kohta, josta eteenpäin luvut ovat kynnysarvoa lähempänä raja-arvoa.

Toisin sanoen: Jokaista etäisyyskynnystä e (> 0) vastaa indeksiraja n0 siten, että |an - a| < e, kun n > n0.

Itseisarvolauseke |an - a| on tässä syytä mieltää lukujen an ja a väliseksi etäisyydeksi lukusuoralla.

Määritelmä on pätevä myös kompleksilukujen tapauksessa. Erotuksen itseisarvo voidaan nimittäin mieltää pisteiden an ja a väliseksi etäisyydeksi kompleksitasossa.

  [#] itseisarvo (reaaliluvun)
[#] lukusuora
[#] kompleksiluku
[#] itseisarvo (kompleksiluvun)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12