[#] Sisällön pääryhmät --> Matematiikka tieteenä --> Matemaatikot [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]
ESITIEDOT:
KATSO MYÖS: [#] matematiikka
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


1600-luvun puoliväli

Desargues, Girard 1591 – 1661. Lyonissa vaikuttanut ranskalainen arkkitehti ja insinööri, joka tutki perspektiivioppia ja geometriaa ja jonka kirjoitukset loivat pohjan projektiiviselle geometrialle. Omaperäisyytensä takia ne jäivät omana aikanaan vähälle huomiolle.

Descartes, René 1596 – 1650. Nimestä käytetään myös latinalaista muotoa Cartesius. Ranskalainen filosofi ja matemaatikko. Loi analyyttisen geometrian (koordinaattigeometrian) perusteet pääteoksensa Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la verité dans les sciences satasivuisessa liitteessä La géométrie. Descartes kuoli Tukholmassa, jonne oli kuningatar Kristiinan kutsusta saapunut 1649.

Cavalieri, Bonaventura 1598 – 1647. Pohjoisitalialainen matemaatikko, Galilein oppilas. Määritti pinta-aloja, tilavuuksia ja painopisteitä indivisiibeleiden pohjalta kehitetyllä menetelmällä, ts. integraalilaskennan esimuotoa käyttäen.

de Fermat, Pierre 1601 – 1655. Ranskalainen lainoppinut ja humanisti Toulousesta, itseoppinut matemaatikko. Tutki pinta-alojen määrittämistä ja ääriarvotehtäviä menetelmillä, joista myöhemmin kehittyi differentiaali- ja integraalilaskenta. Tutki myös lukuteoriaa ja todennäköisyyslaskentaa. Fermat’n muistiinpanoista on löydetty marginaalimerkintä, jonka mukaan hän on keksinyt todistuksen, että yhtälöllä xn + yn = zn ei ole kokonaislukuratkaisua x, y, z, jos n > 2, mutta todistus ei mahdu marginaaliin. Tätä ns. Fermat’n suurta lausetta on yritetty moneen kertaan todistaa, mutta menestyksettä. Nyt (1995) sille on löytynyt todistus (Andrew Wiles), mutta tämä on erittäin pitkä ja pohjautuu pitkälle kehitettyihin teorioihin, joista ei Fermat’n aikana voinut olla minkäänlaista näkemystä.

Torricelli, Evangelista 1608 – 1647. Italialainen fyysikko ja matemaatikko, Galilein oppilas. Tutki tilavuuksien ja käyrien kaarenpituuksien määrittämistä menetelmillä, jotka johtivat integraalilaskennan syntyyn.

Pascal, Blaise 1623 – 1662. Ranskalainen matemaatikko ja uskonnollinen ajattelija. Matematiikassa Pascal tutki erityisesti projektiivista geometriaa ja erilaisia tasokäyriä sekä myöhemmin integrointiin johtaneita menettelyjä. Todennäköisyyslaskennasta hän oli kirjeenvaihdossa Fermat’n kanssa. Pascal rakensi myös mekaanisen laskukoneen.

  [#] Desargues (geometria)
[#] Desargues
[#] geometria (projektiivinen)
[#] Descartes (geometria)
[#] Descartes
[#] geometria (analyyttinen)
[#] Cavalieri (integraali)
[#] Cavalieri
[#] Fermat (derivaatta)
[#] Fermat (todennäköisyys)
[#] Fermat
[#] Pascal (geometria)
[#] Pascal (todennäköisyys)
[#] Pascal

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12