[#] Sisällön pääryhmät --> Matematiikka tieteenä --> Matemaatikot [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]
ESITIEDOT:
KATSO MYÖS: [#] matematiikka
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


1600-luvun loppupuoli

Gregory, James 1638 – 1675. Skotlantilainen matemaatikko. Eräs monista, jotka 1600-luvun puolivälissä kehittivät päättymättömiä menettelyjä kuten sarjoja, tuloja ja ketjumurtolukuja ennen integraalilaskennan syntymistä.

Newton, Isaac 1642 – 1727. Englantilainen matemaatikko, fyysikko ja taivaanmekaniikan tutkija, joka harrasti myös teologiaa ja alkemiaa; Cambridgen yliopiston matematiikan professori. Newton tutki erilaisia sarjakehitelmiä, loi differentiaali- ja integraalilaskennan (ulkoasultaan nykyisestä poikkeavassa ’fluksiokalkyylin’ muodossa) sekä sovelsi tuloksia fysiikkaan ja taivaanmekaniikkaan johtaen mm. Keplerin lait yleisemmistä periaatteista. Newtonin pääteos Philosophiae naturalis principia mathematica ilmestyi vuonna 1687.

Leibniz, Gottfried Wilhelm 1646 – 1716. Leipzigissa syntynyt ja pääasiassa Hannoverissa vaikuttanut saksalainen matemaatikko, joka opiskeli myös teologiaa, juridiikkaa ja filosofiaa sekä toimi diplomaattina. Tutki sarjakehitelmiä ja päätyi differentiaali- ja integraalilaskennan luomiseen ilmeisestikin Newtonista riippumatta; nykyiset merkintätavat ovat suurelta osin peräisin Leibnizilta. Pääteos differentiaalilaskennan osalta Nova methodus pro maximis et minimis, itemque tangentibus, qua nec irrationales quantites moratur vuodelta 1684. Ajautui prioriteettikiistaan Newtonin kanssa. Leibnizin kirjoituksissa esiintyy myös kompleksilukuja koskevia ajatuksia.

Bernoulli, Jakob (Jacques) 1654 – 1705. Matematiikan professori Baselissa, Johann Bernoullin veli. Suku oli lähtöisin Antwerpenista ja monista sen jäsenistä tuli matemaatikkoja. Merkittävä differentiaali- ja integraalilaskennan sekä variaatiolaskennan kehittäjä; tutki myös todennäköisyyslaskentaa.

de l’Hospital, Guillaume François Antoine 1661 – 1704. Ranskalainen matemaatikko, joka kirjoitti oppikirjat differentiaali- ja integraalilaskennasta sekä kartioleikkausten analyyttisesta geometriasta.

Bernoulli, Johann (Jean) 1667 – 1748. Matematiikan professori Groningenissa Hollannissa ja veljensä Jakobin jälkeen Baselissa. Differentiaali- ja integraalilaskennan sekä differentiaaliyhtälöiden tutkija.

  [#] sarja
[#] Newton (derivaatta)
[#] Newton (iteraatio)
[#] Newton (integraali)
[#] Newton (merkinnät)
[#] Newton
[#] differentiaali
[#] integraalifunktio
[#] määrätty integraali
[#] Leibniz (derivaatta)
[#] Leibniz (integraali)
[#] Leibniz (merkinnät)
[#] Leibniz
[#] Bernoulli (derivaatta)
[#] Bernoulli (todennäköisyys)
[#] Bernoulli
[#] Bernoulli

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12