[#] Sisällön pääryhmät --> Todennäköisyys --> Tilastomatematiikka [ 1 2 3 4 5 6 7 8 ]
ESITIEDOT:
KATSO MYÖS: [#] todennäköisyyslaskenta, [#] todennäköisyysjakaumat, [#] keskiarvo
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Datan tunnusluvut

Datasta voidaan myös muodostaa tunnuslukuja, jotka kuvaavat joitakin sen oleellisia piirteitä. Tavallisimmat ovat seuraavat:

Keskiarvon ja keskihajonnan lausekkeet voidaan esittää myös frekvenssien avulla. Nämä johdetaan melko helposti edellä esitetyistä.

  [#] keskiarvo (aritmeettinen)
[#] summamerkintä
[#] keskihajonta
[#] keskihajonta
[#] todennäköisyyslaskenta

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12