[#] Sisällön pääryhmät --> Geometrian peruskäsitteet --> Taso [ 1 2 3 4 5 ]
ESITIEDOT: [#] vektori, [#] koordinaatistot, [#] piste, [#] suora
KATSO MYÖS: [#] geometria, [#] vektorialgebra, [#] geometriset probleemat
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Koordinaattiakseleiden ja -tasojen suuntaiset tasot

Tason yhtälön kertoimista a, b ja c voi myös yksi tai kaksi olla = 0. Kaikki sen sijaan eivät voi olla nollia, koska tällöin normaalivektori n = a i + b j + c k olisi nollavektori eikä määräisi tason suuntaa. Täten esimerkiksi yhtälöt x + y + z = 1, x + y = 1 ja x = 1 kaikki esittävät kolmiulotteisen avaruuden tasoja.

Jos yhtälöstä puuttuu jokin koordinaatti, tason on vastaavan akselin suuntainen. Jos kaksi koordinaattia puuttuu, taso on koordinaattitason suuntainen.

  [#] nollavektori

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12