[#] Sisällön pääryhmät --> Geometrian peruskäsitteet --> Taso [ 1 2 3 4 5 ]
ESITIEDOT: [#] vektori, [#] koordinaatistot, [#] piste, [#] suora
KATSO MYÖS: [#] geometria, [#] vektorialgebra, [#] geometriset probleemat
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Tason yhtälö

xy-tasossa muotoa ax + by + c = 0 oleva yhtälö esittää suoraa. Tämän analogia kolmiulotteisessa xyz-avaruudessa on yhtälö ax + by + cz + d = 0; se esittää tasoa. Perustelut ovat hyvin samankaltaiset kuin suoran tapauksessa:

Olkoon annettuna piste P0 = r0, jonka kautta taso t kulkee ja tasoa vastaan kohtisuora vektori, sen normaalivektori n. Nämä määräävät tason yksikäsitteisesti.

Jotta piste P  = r olisi tasossa, on vektoreiden n ja r - r0 oltava toisiaan vastaan kohtisuorat: n . (r - r0) = 0.

Kun merkitään  r = x i + y j + z k,  r0 = x0 i + y0 j + z0 k,  n = a i + b j + c k,  saa ehto muodon

n . (r - r0) = a(x - x0) + b(y - y0) + c(z - z0) = 0

eli

ax + by + cz + d = 0,

missä on merkitty d = -ax0 - by0 - cz0. Tämä on tason yhtälö xyz-koordinaatistossa. Koordinaattien x, y ja z kertoimina ovat normaalivektorin komponentit. Piste (x, y, z) on siis tasossa t, jos ja vain jos ehto ax + by + cz + d = 0 toteutuu.

  [#] koordinaatisto (xy-)
[#] koordinaatisto (xyz-)
[#] vektori
[#] skalaaritulo
[#] komponentti

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12