[#] Sisällön pääryhmät --> Geometrian peruskäsitteet --> Suora [ 1 2 3 4 5 ]
ESITIEDOT: [#] vektori, [#] koordinaatistot, [#] piste
KATSO MYÖS: [#] geometria, [#] vektorialgebra, [#] geometriset probleemat, [#] taso
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Suora geometrisena peruskäsitteenä

Pisteen ohella suora on geometrinen peruskäsite, jota varsinaisesti ei määritellä.

Alkeisgeometriassa voidaan suoraa havainnollistaa viivoittimen reunalla, taitetun paperiarkin taittosärmällä, valonsäteellä jne. Suora ulottuu kummassakin suunnassa äärettömyyteen ja on ’suora’ intuitiivisen mielikuvan mukaisesti. Tällaiset mielikuvat eivät kuitenkaan kelpaa logiikkaan pohjautuviksi määritelmiksi. Geometrian historia myös osoittaa, että vasta suoran käsitteen täsmentäminen ratkaisi vuosisatojen ajan avoimina olleet ongelmat.

Tavanomaisessa alkeisgeometriassa — sekä taso- että avaruusgeometriassa — suoria voidaan käsitellä intuitiivisen mielikuvan pohjalta. Tavanomaiseen alkeisgeometriaan viitataan myös puhumalla euklidisesta geometriasta; perusjoukko, johon pisteet ja suorat sijoitetaan, on joko euklidinen taso tai euklidinen avaruus.

Suoria merkitään yleensä pienillä latinalaisilla kirjaimilla: s, t, jne.

Suorien perusominaisuuksia ovat seuraavat:

Jos A ja B ovat kaksi suoran s pistettä, näiden välinen suoran osa on jana AB. Suoralla s oleva piste P jakaa suoran kahteen osaan; kumpaakin näistä kutsutaan puolisuoraksi tai säteeksi.

  [#] piste
[#] logiikka
[#] geometria
[#] geometria
[#] geometria (euklidinen)
[#] geometria (euklidinen)
[#] paralleeliaksiooma
[#] paralleeliaksiooma
[#] paralleeliaksiooma

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12