[#] Sisällön pääryhmät --> Tangentti ja normaali, geometriset kuvaukset --> Tangentti ja normaali [ 1 2 3 4 ]
ESITIEDOT: [#] suora, [#] käyrä, [#] pinta
KATSO MYÖS: [#] geometriset probleemat, [#] geometriset kuvaukset
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Sekantti ja tangentti

Suoraa, joka leikkaa tarkasteltavaa käyrää vähintään kahdessa pisteessä, kutsutaan käyrän sekantiksi.

Olkoon leikkauspiste P kiinteä ja lähestyköön toinen leikkauspiste Q sitä käyrää pitkin. Jos käyrä on sileä pisteen P kohdalla, ts. kyseessä ei ole käyrällä oleva kärkipiste tai muulla tavoin epäsäännöllinen piste, kääntyy sekantti tällöin suoraksi, joka sivuaa käyrää pisteessä P . Siitä tulee tällöin käyrän tangentti eli sivuaja.

Muodossa y = f(x) annetun tasokäyrän tangentin yhtälö voidaan määrittää derivaatan avulla. Sama koskee minkä tahansa käyrän tangenttisuunnan määrittämistä vektorina. Kahden käyrän sanotaan leikkaavan toisensa kulmassa a, jos käyrien leikkauspisteeseen asetettujen tangenttien välinen kulma on a.

  [#] suora
[#] käyrä (taso-)
[#] käyrä (avaruus-)
[#] derivaatta
[#] differentiaali
[#] tangenttivektori
[#] kulma (taso-)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12