[#] Sisällön pääryhmät --> Geometrian peruskäsitteet --> Suora [ 1 2 3 4 5 ]
ESITIEDOT: [#] vektori, [#] koordinaatistot, [#] piste
KATSO MYÖS: [#] geometria, [#] vektorialgebra, [#] geometriset probleemat, [#] taso
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Suoran kulmakerroin

Tarkastellaan suoran yhtälöä ax + by + c = 0 tavallisessa xy-tasossa. Jos b/=0, tästä voidaan ratkaista y:

y = -a-
b x - c
b.

Muuttujan x kerroin -a/b on suoran kulmakerroin, joka kuvaa sen kaltevuutta. Vakiotermi -c/b osoittaa, missä pisteessä suora leikkaa y-akselin.

Jos b = 0, on suoran yhtälö ax + c = 0 eli x = -c/a. Tällöin se on y-akselin suuntainen. Tällaisen suoran yhtälöä ei voida ratkaista y:n suhteen, so. saattaa muotoon y = kx + p.

Suoran ja x-akselin positiivisen suunnan välistä kulmaa a kutsutaan suoran suuntakulmaksi. Tämä valitaan aina väliltä ] - 90o, 90o]. Arvo 90o vastaa y-akselin suuntaista suoraa.

Jos suoran yhtälössä y = kx + p asetetaan x = 0, on y = p; vastaavasti jos x = 1, niin y = k + p. Alla olevan kuvion perusteella on tällöin k = tan a, ts. kulmakerroin on suuntakulman tangentti. Jos suora on nouseva, kulmakerroin on positiivinen; laskevalla suoralla se on negatiivinen.

  [#] koordinaatisto (xy-)
[#] väli (reaaliakselin)
[#] tangentti (trigonometrinen)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12