[#] Sisällön pääryhmät --> Käyrät ja pinnat --> Käyrä [ 1 2 3 4 ]
ESITIEDOT: [#] funktiokäsite, [#] reaalifunktiot, [#] yhtälöt, [#] koordinaatistot, [#] piste
KATSO MYÖS: [#] suora, [#] derivaatta, [#] tangentti ja normaali, [#] pinta
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Tasokäyrä

Taso- tai avaruuskäyrän täsmällinen määrittely ei ole aivan yksinkertaista. Mikäli esiintyvät funktiot ovat riittävän säännöllisiä (esim. jatkuvia tai derivoituvia), voidaan tasokäyriä luonnehtia seuraavilla tavoilla:

  1. Ne tason pisteet, joiden suorakulmaiset koordinaatit x ja y toteuttavat yhtälön y = f(x), muodostavat käyrän. Esimerkiksi paraabeli y = x2 tai itseisarvo y = |x|.
  2. Ne tason pisteet, joiden suorakulmaiset koordinaatit toteuttavat muotoa F (x, y) = 0 olevan yhtälön, muodostavat usein käyrän. Esimerkeiksi sopivat ympyrä x2 + y2 - 1 = 0, paraabeli x2 - y = 0, suora x + 2y - 3 = 0 tai Cartesiuksen lehti x3 + y3 - 3xy = 0.

    Muoto y = f(x) on erikoistapaus tästä, koska yhtälö voidaan aina saattaa muotoon F (x, y) = f(x) - y = 0. Toisaalta yhtälö F (x, y) = 0 ei välttämättä esitä käyrää; esimerkiksi yhtälön x2 + y2 = 0 toteuttaa vain yksi piste, origo, ja yhtälöä x2+y2+1 = 0 ei toteuta mikään tason piste.

  3. Tason pisteet, joiden napakoordinaatit r ja f toteuttavat yhtälön r = f(f), muodostavat käyrän. Arkhimedeen spiraali r = f ja logaritminen spiraali r = ef ovat esimerkkejä.
  4. Käyrä voidaan määritellä muotoa x = x(t), y = y(t) olevan parametriesityksen avulla. Kun parametri t saa tietyt arvot, esimerkiksi arvot joltakin väliltä [a, b], vastaa jokaista parametriarvoa käyrän piste (x(t), y(t)). Esimerkiksi ympyrä x2 + y2 = 4 voidaan esittää muodossa x = 2 cos t, y = 2 sin t, missä t  (- [0, 2p].

    Parametriesitys voidaan kirjoittaa myös vektorimuotoon: r(t) = x(t) i+ y(t) j, missä r(t) on parametriarvoa t vastaavan käyrän pisteen paikkavektori.

  [#] jatkuvuus
[#] derivoituvuus
[#] koordinaatisto (xy-)
[#] paraabeli (xy-koordinaateissa)
[#] itseisarvo (reaaliluvun)
[#] ympyrä
[#] suora (yhtälö)
[#] napakoordinaatit (tason)
[#] väli (reaaliakselin)
[#] sini
[#] kosini
[#] paikkavektori

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12