[#] Sisällön pääryhmät --> Derivaatta --> Newtonin iteraatio [ 1 2 3 4 ]
ESITIEDOT: [#] yhtälöt, [#] lukujonon raja-arvo, [#] derivaatta
KATSO MYÖS: [#] polynomiyhtälöt, [#] transkendenttiyhtälöt
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Vaihtoehtoinen tapa johtaa iteraatiokaavat

Newtonin menetelmä voidaan johtaa myös differentiaalin käsitteen avulla. Differentiaalikehitelmä

f(x0 + h) - f(x0) = f'(x0)h + he(x0, h)

saa muodon

f(x) = f(x0) + f'(x0)(x - x0) + (x - x0)e(x0, x - x0),

kun merkitään x = x0 + h. Mitä pienempi h = x - x0 on, sitä merkityksettömämpi on korjaustermi (x - x0)e(x0, x - x0) ja yhtälö f(x) = 0 voidaan korvata approksimatiivisella yhtälöllä f(x0) + f'(x0)(x - x0) = 0. Ratkaisemalla tästä x saadaan juuri Newtonin menetelmän mukainen parannettu approksimaatio x1.

  [#] differentiaali

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12