[#] Sisällön pääryhmät --> Yhtälöt ja epäyhtälöt --> Epäyhtälöt [ 1 2 3 4 5 6 7 ]
ESITIEDOT: [#] yhtälöt
KATSO MYÖS:
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Esimerkki 4 epäyhtälöistä

Trigonometrinen epäyhtälö

cos2x - sin2x > 0

voidaan ratkaista kahdellakin tavalla.

Vasen puoli voidaan hajottaa kahden tekijän tuloksi, jolloin saadaan (cos x + sin x)(cos x - sin x). Tekijöiden merkkien tutkimiseksi on ensin ratkaistava trigonometriset yhtälöt cos x + sin x = 0 ja cos x - sin x = 0. Trigonometrian kaavojen perusteella nämä saadaan muotoon cos x = cos(p
2 + x) ja cos x = cos(p
2 - x), joista seuraa nollakohdiksi x = ±p/4 + np, missä n on kokonaisluku. Tutkimalla kummankin tekijän merkit alueella [-p, p], saadaan seuraava kuvio:

Ottamalla lisäksi huomioon sini- ja kosinifunktioiden jaksollisuus (jaksona 2p) saadaan epäyhtälön ratkaisuksi -p/4 + np < x < p/4 + np, n  (- Z.

Toisena vaihtoehtona on kirjoittaa epäyhtälön vasen puoli kaksinkertaisen kulman kosinin kaavan avulla uuteen muotoon: cos 2x > 0. Tällöin tulee olla -p/2 + 2np < 2x < p/2 + 2np, mistä kakkosella jakamalla päästään samaan ratkaisuun kuin edellä.

Kumpaa tahansa tapaa käytettäessä on funktioiden kuvaajien piirtämisestä suurta apua.

  [#] tekijöihin jako (polynomin)
[#] tekijöihin jako (polynomin)
[#] tekijöihin jako (polynomin)
[#] yhtälö (trigonometrinen)
[#] trigonometria (peruskaavat)
[#] väli (reaaliakselin)
[#] sini
[#] kosini
[#] jaksollinen (funktio)
[#] kuvaaja

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12