[#] Sisällön pääryhmät --> Lukujonon ja funktion raja-arvo --> Sarjat [ 1 2 3 4 ]
ESITIEDOT: [#] summa ja tulo, [#] lukujonot, [#] lukujonon raja-arvo
KATSO MYÖS: [#] Neperin luku e, [#] luku p
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Geometrinen sarja

Lähes ainoa sarjatyyppi, jonka suppeneminen ja summa voidaan alkeellisin keinoin selvittää on geometrinen sarja

 sum  oo 

 k=0qk.

Tämän osasumma on geometrinen summa

sn =  n
 sum 

k=0qk =      n+1
1---q----
  1-  q, jos q/=1.

Jos q = 1, on sn = n + 1.

Jos |q| < 1, on osasummalla sn raja-arvo

s = limn--> oo sn =   1
-----
1 - q.

Jos q > 1, karkaavat osasummat äärettömyyteen. Jos q < -1, heilahtelevat osasummat mitään raja-arvoa lähestymättä.

Geometrinen sarja siis suppenee, jos ja vain jos |q| < 1. Tällöin sen summa on

s = --1--
1-  q.

  [#] geometrinen summa
[#] raja-arvo (lukujonon)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12