[#] Sisällön pääryhmät --> Geometrian peruskäsitteet --> Suora [ 1 2 3 4 5 ]
ESITIEDOT: [#] vektori, [#] koordinaatistot, [#] piste
KATSO MYÖS: [#] geometria, [#] vektorialgebra, [#] geometriset probleemat, [#] taso
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Kulmakertoimen laskeminen

Pisteiden (x1, y1) ja (x2, y2) kautta kulkevan suoran kulmakerroin k saadaan laskemalla suuntakulman tangentti oheisen kuvion mukaisesti:

k = y2---y1-
x2-  x1.

Koska lisäksi esimerkiksi pisteen (x1, y1) koordinaattien tulee toteuttaa suoran yhtälö, saadaan yhtälöksi

y - y1 = y  - y
-2----1-
x2 - x1 (x - x1).

Kahden kohtisuoran suoran kulmakertoimille pätee k = u/v ja k' = -v/u, jolloin niiden tulo on kk' = -1. Tämä nähdään helpoimmin oheisen kuvion avulla.

  [#] koordinaatisto (xy-)
[#] tangentti (trigonometrinen)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12