[#] Sisällön pääryhmät --> Geometrian peruskäsitteet --> Suora [ 1 2 3 4 5 ]
ESITIEDOT: [#] vektori, [#] koordinaatistot, [#] piste
KATSO MYÖS: [#] geometria, [#] vektorialgebra, [#] geometriset probleemat, [#] taso
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Suoran vektoriesitys

Olkoon annettuna kaksi tason tai avaruuden pistettä paikkavektoreidensa avulla: P1 = r1, P2 = r2. Nämä määräävät yksikäsitteisesti suoran s.

Vektori s = r2 - r1 on suoran s suuntainen; sitä kutsutaan suoran suuntavektoriksi.

Jos P  = r on mikä tahansa suoran s piste, sen paikkavektori voidaan kirjoittaa muotoon r = r1 + a s, kun skalaari a valitaan sopivasti. Toisaalta jos a on mikä tahansa reaaliluku, antaa eo. lauseke aina jonkin suoralla s olevan pisteen paikkavektorin.

Tämän johdosta sanotaankin, että

r = r1 + a s, a  (- R,

on suoran s vektoriesitys. Luku a on parametri, jota vaihtelemalla saadaan kaikki suoran pisteet.

Suuntavektori s ei ole yksikäsitteinen, vaan mikä tahansa suoran suuntainen vektori kelpaa. Myöskään paikkavektori r1 ei ole yksikäsitteinen. Tämä merkitsee, että samalle suoralle saadaan useita erilaisia vektoriesityksiä.

Suorien vektoriesitykset mahdollistavat vektorialgebran käytön geometrian menetelmänä.

  [#] vektori
[#] paikkavektori
[#] skalaari
[#] geometria (vektori-)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12