[#] Sisällön pääryhmät --> Integraali --> Pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen [ 1 2 3 4 5 6 ]
ESITIEDOT: [#] määrätty integraali
KATSO MYÖS: [#] integroimistekniikkaa, [#] pinta-aloja ja tilavuuksia
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Esimerkki tilavuuden laskemisesta

Pallonmuotoisen öljysäiliön säde on R ja säiliössä on öljyä korkeuteen h saakka; 0 < h < 2R. Mikä on öljyn tilavuus?

Sijoitetaan kolmiulotteinen xyz-koordinaatisto siten, että origo on pallonmuotoisen säiliön keskipisteessä. Symmetria-akseliksi valitaan pystysuora z-akseli.

Korkeudella z = vj oleva vaakasuora tasoleikkaus on tällöin ympyrä, jonka säde on Pythagoraan mukaan  V~ --2----2
  R  - v j. Tasoleikkauksen ala on siten A(vj) = p(R2 - v2
j). Vaakasuoran öljyviipaleen tilavuutta esittää tällöin lauseke A(vj)Dzj ja koko öljymäärää Riemannin summa  sum n
  j=1A(vj)Dzj, missä summeerataan kaikki öljykerrokset huomioon ottaen.

Öljymäärä sijaitsee säiliössä alueella, missä z-koordinaatit ovat välillä [-R, h - R]. (Jos h = 0, saadaan vain säiliön alin piste z = -R; jos h = 2R, on öljyä välillä [-R, R], so. koko pallossa.) Riemannin summaa vastaa tällöin integraali

 integral 
  h-R

 -Rp(R2 - z2) dz,

mikä antaa öljytilavuudeksi

p
--
3h2(3R - h).

Jos erityisesti h = 2R, saadaan pallon tilavuus 43pR3.

  [#] pallo
[#] koordinaatisto (xyz-)
[#] ympyrä
[#] Pythagoraan lause
[#] Riemannin summa
[#] väli (reaaliakselin)
[#] määrätty integraali
[#] integrointi (kaavat)
[#] integrointi (kaavat)
[#] integrointi (sijoitus)
[#] integrointi (osittais-)
[#] pallo (tilavuus)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12