[#] Sisällön pääryhmät --> Integraali
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto

Integraalifunktio

 

[#] Integraalifunktion käsite
[#] Suoria integrointikaavoja I
[#] Suoria integrointikaavoja II
[#] Integraalifunktion jatkuvuudesta

Määrätty integraali

 

[#] Määrätyn integraalin määrittely
[#] Esimerkki 1 Riemannin summasta
[#] Esimerkki 2 Riemannin summasta
[#] Määrätyn integraalin ja integraalifunktion yhteys
[#] Määrätyn integraalin laskusäännöt
[#] Esimerkkejä määrätyn integraalin laskemisesta
[#] Ympyrän alan laskeminen integroimalla
[#] Määrätyn integraalin historiaa

Integroimistekniikkaa

 

[#] Sijoitusmenettely
[#] Esimerkkejä sijoitusmenettelystä I
[#] Esimerkkejä sijoitusmenettelystä II
[#] Osittaisintegrointi
[#] Esimerkkejä osittaisintegroinnista

Pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen

 

[#] Tasoalueen pinta-ala
[#] Esimerkki pinta-alan laskemisesta
[#] Tilavuuden laskeminen
[#] Esimerkki tilavuuden laskemisesta
[#] Pyörähdyspinnan ala
[#] Esimerkki pyörähdyspinnan alan laskemisesta

Massakeskipiste

 

[#] Massakeskipisteen määrittely
[#] Esimerkki massakeskipisteen laskemisesta

Hitausmomentti

 

[#] Hitausmomentin määrittely
[#] Esimerkki hitausmomentin laskemisesta

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12